ศูนย์แปลภาษา 095-250-0383 , 02-539-3779

เหตุผลที่ไว้วางใจ

reason

เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจในงานบริการของเรา

  • บริษัทเน้นการให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานเป็นอันดับหนึ่ง มีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามต้นฉบับ พร้อมทั้งมีการตรวจทานอย่างละเอียด ในทุกขั้นตอนการทำงานก่อนการส่งมอบงาน
  • บริษัทมีประสบการณ์ด้านการให้บริการแปลเอกสารมาเป็นเวลานาน
  • ทีมงานของเราเป็นผู้ที่ศึกษามาทางด้านการแปลเอกสารและเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านงานแปลมาอย่างดี ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่างานที่ออกมามีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  • มีการบริการที่เอาใจใส่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วยการบริการแปลเอกสารที่รวดเร็ว ส่งมอบงานตรงเวลาโดยทางเราจะพยายามดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดการของท่าน
  • อัตราค่าบริการที่คุ้มค่ากับคุณภาพของงาน เราจะมีการประเมินอัตราค่าบริการด้วยความยุติธรรมสมเหตุสมผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า