ศูนย์แปลภาษา 095-250-0383 , 02-539-3779

12Translation

0021-02

1. ศูนย์แปลเอกสารอันดับหนึ่ง
2. คุณภาพงานแปลเป็นเลิศ
3. ส่งงานตรงต่อเวลา
4. ใช้นักแปลเจ้าของภาษาเท่านั้น
5. บริการดี ติดต่อสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

More

อัตราค่าบริการ

0021-003
1. คิดค่าบริการในราคายุติธรรม
2. แปลเอกสารอังกฤษ-ไทย
   เริ่มต้นที่ 150 บาท
3. แปลเอกสารไทย-อังกฤษ
   เริ่มต้นที่ 250 บาท
4. แปลเอกสารจีน-ไทย
   เริ่มต้นที่ 400 บาท
5. แปลเอกสารญี่ปุ่น-ไทย
   เริ่มต้นที่ 500 บาท

More

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

002
1. เรามีลูกค้ามากกว่า 450 บริษัท
2. เรามีลูกค้าบุคคลวางใจแปลเอกสารกับเรามากกว่า 2,000 คน
3. เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าที่ให้ความไว้วางใจ
4. แปลเอกสารกับเรา 12Translation

More

 

12Translation : บริการแปลเอกสารpaperstack

ประเภทเอกสารที่รับแปล

  • เอกสารทางราชการต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
  • เอกสารด้านกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างทุกประเภท
  • เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน เช่น แบบแสดงรายการเสียภาษี ภงด.90 ภงด.91 และแบบฟอร์มภาษีต่างๆ
  • ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
  • ใบรับรองการศึกษา / ใบปริญญาบัตร
  • เอกสารด้านธุรกิจ…..

More

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ-01