ศูนย์แปลภาษา 095-250-0383 , 02-159-8702 ต่อ 0

แปลเอกสารตากาล็อก

ฟิลิลปิน

ศูนย์แปลเอกสาร 12translation รับแปลเอกสารตากาล็อก

เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเปิดตัว AEC ทำให้การติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งภาษาตากาล็อก เป็นภาษาหลักของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน  ดังนั้น ภาษาตากาล็อกจึงเป็นส่วนที่สำคัญในการติดต่อสื่อสาร โดยทางเราได้เปิดให้บริการแปลเอกสารตากาล็อก เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัท ห้างร้าน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ประสานงานแปลเอกสาร

service-ตากาล๊อกเหตุผล