ศูนย์แปลภาษา 095-250-0383 , 02-159-8702 ต่อ 202 (เบลล์)